Publicaties

Zoeken

Zoeken

 • Balanscentrale
  De jaarrekening: een vat vol informatie
  Lees meer
 • deep learning

  Diepgaand versus oppervlakkig studeren

  Om aan de hedendaagse eisen van werkgevers te voldoen, volstaat het niet dat studenten feiten en formules uit het hoofd leren, ze moeten ook bepaalde technieken en vaardigheden onder de knie krijgen.
  Lees meer
 • target costing

  "Legogame": Simulatie van het kostenproces in het ontwerp en de ontwikkeling van een product

  Dit simulatiespel is een mooi voorbeeld van actief leren.  Het spel is gebaseerd op een trainingsessie om ontwerpers aan te tonen dat door creatieve ideeën heel wat kosten kunnen worden gespaard. 
  Lees meer
 • team learning

  Voorkeuren voor en gevolgen van teamgericht leren versus klassikaal leren bij eerstejaarsstudenten Economie

  Deze studie onderzocht de voorkeur van studenten voor team-gestuurd leren en het effect van team-gestuurd leren op de leerprestaties van studenten.
  Lees meer
 • Teamlearning versus lecture-based learning

  Verbeteren van de tevredenheid van eerstejaarsstudenten Economie door het teamgericht leren

  Deze studie vergelijkt het welbevinden en de leerervaringen van de team-gestuurde studenten met het welbevinden en de leerervaringen van studenten uit de plenaire sessie.
  Lees meer
 • gender en examenformat

  Gender en prestaties bij examens accounting: invloed van het examenformat

  Dit onderzoek gaat dieper in op de vraag of het toenemende gebruik van meerkeuzevragen bepaalde studentengroepen - de vrouwelijke of de mannelijke studenten - zou bevoordelen.
  Lees meer
 • voorkeuren leerstijlen

  De impact van culturele factoren op de voorkeuren in leerstijlen bij studenten - Een globale vergelijking tussen Japan, Australië en België

  Dit is een tweede paper over de voorkeuren in leerstijlen bij de studenten, maar deze studie werd uitgevoerd in een internationale context.
  Lees meer
 • sanac

  Sanac Inc: van "Activity-based costing" naar "Time-driven Activity-based costing" - Een casestudy

  In deze case willen we de nieuwste techniek binnen kostprijscalculatie, nl. die van “Time-driven Activity-based costing” uit te leggen aan de hand van een concrete case in een reële bedrijfscontext.
  Lees meer