Accountant and client

Authors:

dr. Frederik Verplancke
dr. Stefanie De Bruyckere
Prof. dr. Patricia Everaert
Carine Coppens
Eva Blondeel

Datum:

Financial performance of accounting practices

Kleine en middelgrote accountantskantoren: Financiële presentaties uitleggen op basis van menselijk kapitaal en organisatorische middelen

Verplancke, F., De Bruyckere, S., Everaert, P., Coppens, C., and Blondeel, E. (2023). Small and medium-sized accounting practices (SMPs): Explaining financial performance based on human capital and organizational resources. Accounting in Europe, https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2241871.

Deze studie onderzoekt de verschillen in financiële prestaties van kleine en middelgrote accountantskantoren. Kleine en middelgrote accountantskantoren zijn kleine bedrijven die accountancydiensten aanbieden aan hun klanten, die kleine en middelgrote entiteiten (KMO's) zijn, zodat de KMO’s kunnen voldoen aan wettelijke diensten, zoals de voorbereiding van de jaarrekening. Bovendien wordt er op maat gemaakt zakelijk advies gegeven door de kleine en middelgrote accountantskantoren. Echter, kleine en middelgrote accountantskantoren zijn ook bedrijven en staan voor veel van dezelfde uitdagingen als hun klanten. Daarom zal op basis van de resource-based theory factoren worden onderzocht die de financiële prestaties van kleine en middelgrote accountantskantoren bepalen. Een enquête werd uitgestuurd naar Belgische hoofden van kleine en middelgrote accountantskantoren, waarbij werd gevraagd naar persoonlijke kenmerken met betrekking tot opleiding en ervaring, bedrijfsgrootte, soorten diensten die worden aangeboden, samenwerking en communicatie.

Uit de resultaten blijkt dat extra specialisatiegraden, meer ervaring en meer permanente professionele ontwikkeling verband houden met hogere omzet per medewerker. Het voordeel van extra specialisatiegraden neemt echter af naarmate de ervaring toeneemt. Samenwerken met andere dienstverleners en het gebruik van de telefoon als voorkeurscommunicatiemiddel werden ook gekoppeld aan hogere financiële prestaties. Ten slotte hadden door mannen geleide kleine en middelgrote accountantskantoren een hogere omzet per medewerker dan kleine en middelgrote accountantskantoren die door vrouwen geleid worden. Vrouwelijke accountants daarentegen richtten zich meer op hun educatieve rol en besteedden meer tijd aan het uitleggen van de cijfers aan klanten. De resultaten tonen accountants aan hoe ze hun schaarse middelen efficiënt kunnen toewijzen om de prestaties van hun accountantskantoren te verhogen. Daarnaast zijn de inzichten van de studie een extra reden om communicatie, team werk en levenslange leercompetenties op te nemen in de opleiding van toekomstige accountants.