Social skills

Authors:

Amelie Vanhove
Prof. dr. Evelien Opdecam
Prof. dr. Leen Haerens

Datum:

They state not having been trained, not having the right equipment, not being offered the adequate support, and not having enough time

Het stimuleren van sociale vaardigheden binnen het boekhoudonderwijs in Vlaanderen: uitdagingen, kansen en toekomstige richtingen

https://doi.org/10.1080/09639284.2023.2208106

In het accountingberoep focust men niet langer uitsluitend op de zogenoemde “hard skills” (de pure boekhoudkundige vaardigheden), maar steeds meer ook op de “soft skills”, zoals sociale vaardigheden. Eerdere studies hebben aangetoond dat samenwerking, communicatie, leiderschap en kritisch denken enorm belangrijk zijn in het beroep. Aangezien het boekhoudkundig onderwijs hier niet langer op afgestemd is, is er een soort “vaardighedenkloof” ontstaan tussen de vaardigheden die afgestudeerden bezitten enerzijds, en de vaardigheden die werkgevers eisen anderzijds. In dit onderzoek zullen we gehoor geven aan de vraag van onderzoekers én beleidsmakers om het stimuleren van deze sociale vaardigheden van jongs af aan, in het secundair onderwijs, te onderzoeken.

Het doel van deze studie is tweeledig. Ten eerste, onderzoeken we welke soorten sociale vaardigheden (e.g., samenwerking, communicatie, leiderschap en kritisch denken) reeds aan bod komen in het secundair boekhoudkundig onderwijs. Ten tweede, richten we ons op de uitdagingen en kansen die ervaren worden door leerkrachten boekhouden bij het behandelen van sociale vaardigheden.

We beantwoorden dit onderzoeksdoel via semigestructureerde interviews, afgenomen bij 14 Vlaamse onderwijsdeskundigen. Deze deskundigen werden geworven via meerdere rondes, totdat data-saturatie werd bereikt. Ze vertegenwoordigden de drie onderwijsniveaus (d.w.z. leerkrachten boekhouden op het microniveau, pedagogische begeleiders op het mesoniveau en beleidsmakers op het macroniveau), waardoor een multivocaal perspectief werd geboden.

De resultaten toonden aan dat samenwerking en communicatie vaker worden benadrukt dan leiderschap en kritisch denken. Ten tweede, identificeerden leerkrachten verschillende uitdagingen en kansen om sociale vaardigheden aan te pakken, zoals een overvol leerplan, de diversiteit van studenten en de complexiteit van het beoordelen van sociale vaardigheden. Belangrijke implicaties voor boekhoudonderwijzers die de toekomstige werkgelegenheid van studenten willen verbeteren door hun sociale vaardigheden te stimuleren, worden besproken.

Lees meer