Covid

Authors:

Lize Vanderstraeten
Prof. dr. Evelien Opdecam
Prof. dr. Patricia Everaert
Prof. dr. Wim Beyers

Datum:

Never waste a good crisis

Het effect van COVID-19 op het mentaal welzijn van eerstejaarsstudenten aan de universiteit

https://doi.org/10.1080/01443410.2023.2223787

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het mentaal welzijn van universiteitsstudenten relatief laag is en dat eerstejaarsstudenten bijzonder kwetsbaar zijn. Deze kwestie heeft bijzondere aandacht gekregen tijdens de COVID-19 pandemie. Deze studie onderzoekt het effect van COVID-19 op het mentaal welzijn, het academisch zelfvertrouwen, het geïnformeerd gevoel, en de zelfeffectiviteit van eerstejaarsstudenten aan de universiteit.

Kwantitatieve data werden zowel cross-sectioneel als longitudinaal verzameld via vragenlijsten, bij twee cohorten eerstejaarsstudenten (N = 997): een cohorte uit een pre-covid periode (N = 493) en een cohorte uit een covidperiode (N = 504). De data werden verzameld op twee meetmomenten voor de pre-covid cohorte en op vier meetmomenten voor de covid cohorte.

De analyses toonden geen significant effect aan van COVID-19 op het mentaal welzijn, het academisch vertrouwen en het geïnformeerd gevoel van studenten bij aankomst op de universiteit. Echter, na drie weken rapporteerde de covid cohorte een (marginaal) lager mentaal welzijn dan de pre-covid cohorte. De longitudinale analyses op de covid cohorte lieten opvallende veranderingen zien gedurende het academiejaar. Hun mentaal welzijn en zelfeffectiviteit daalden tijdens het eerste semester en herstelden zich deels aan het begin van het tweede semester.

De bevindingen van dit onderzoek hebben verschillende implicaties voor onderwijzers en instellingen die studenten willen ondersteunen tijdens hun overstap naar het hoger onderwijs. Door inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee eerstejaarsstudenten worden geconfronteerd, in het bijzonder tijdens de COVID-19 pandemie, kunnen we gerichte strategieën ontwikkelen om hun welzijn en studiesucces te verbeteren, ook na de pandemie.

Lees meer