Phd

Doctoraatsverdediging Stefanie De Bruyckere

Op maandag 18 oktober 2021 stelt Stefanie De Bruyckere haar doctoraatsonderzoek voor.

Met haar onderzoek zoomt ze in op de rol van de externe accountant, als dienstverlener voor kleine- en middelgrote ondernemingen

Meer speficiek, onderzocht ze welke determinanten belangrijk zijn voor zaakvoerders van kmo's in hun beslissing om al dan niet beroep te doen op een accountant voor additioneel bedrijfsadvies; de rol van de externe accountant tijdens de opstartfase van een onderneming; het belang van wederzijdse verstandhouding tussen de accountant en de kmo-klant. Ze besloot haar studie met de uitwerking van een onderwijscase die studenten ondersteunt bij de voorbereiding op hun toekomstige rol als externe accountant.

Wil je graag meer weten over dit onderzoek? Aarzel dan zeker niet om verder contact op te nemen met Stefanie