NABO

Biedt NABO een meerwaarde voor leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs?

Er werd een nieuwe aanpak ontwikkeld om leerlingen te laten kennis maken met boekhouden. Om na te gaan of de nieuwe manier van boekhoudonderricht een verbetering vormt ten opzichte van de huidige didactische aanpak wordt een empirisch onderzoek opgezet in een aantal pilootscholen in Vlaanderen.