patricia everaert

Patricia
Everaert

Accounting education can make a difference

Patricia Everaert is Master of Science en doctor in Business Economics (Universiteit Gent) en volgde de speciale licentie in Accountancy (master na master) aan de Vlerick Business School.

Tijdens haar doctoraatsperiode studeerde ze onder meer aan Vanderbilt University (Nashville, Tennessee, USA). 

Ze is professor in de vakgebieden boekhouden en kostprijsberekening. Ze is co-auteur van verschillende Nederlandstalige handboeken rond algemeen boekhouden, analytisch boekhouden en kostprijscalculatie. 

Ze publiceerde in vele internationale tijdschriften, zoals Small Business Economics, International Journal of Operations and Production Management, Issues in Accounting Education, Accounting Education, Journal of Accounting Education, …  

Eén van haar huidige onderzoekslijnen situeert zich binnen Accounting Education. Innovaties om studenten meer te motiveren voor het vak boekhouden en de leerprestaties aldus te verhogen, zijn dan ook haar passie.

 https://www.linkedin.com/in/patricia-everaert-a18b032/