De Krook

Studiedag Accounting Education 2 mei 2019

De faculteit Economie en Bedrijfskunde (Universiteit Gent) nodigt u uit op een studiedag Accounting Education voor leerkrachten met als thema ‘Actief leren’. De studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met de studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Economie en Bedrijfskunde. De inhoud sluit aan bij de leerplannen ASO en TSO.

INHOUD

De educatieve master

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt de specifieke lerarenopleiding (SLO) vervangen door de ‘educatieve masteropleiding’. Dit heeft implicaties voor de opleiding en de stage, maar ook voor de doorstroom naar het lerarenberoep en de vereiste bekwaamheden. Tijdens deze uiteenzetting zal er uitvoerig ingegaan worden op de veranderingen en de gevolgen.

Robotic Accounting

Robotic accounting zorgt ervoor dat verantwoordingsstukken zonder manuele handelingen in het boekhoudsysteem terecht komen. Hoe werkt een geautomatiseerd “purchase-to-pay” proces in een bedrijf? En wat kan de accountant doen met de vrijgekomen tijd, bij een automatische scanning van facturen? In deze sessie zullen de mogelijkheden van digitalisering binnen accounting in beeld gebracht worden en gaan we ook in op de veranderende rol van de accountant.  

Hot topics in accounting

In deze sessie zal de voorzitter van de CBN ingaan op enkele actuele onderwerpen en/of topics waar bijzonder veel vraag naar is vanuit het secundair onderwijs.

 

Let op: dit jaar zal de studiedag doorgaan in 'De Krook'

 

 

 

Programma

08:30
Onthaal
09:00
Verwelkoming door vicerector Prof. dr. Mieke Van Herreweghe
09:15
De educatieve master: cluster economie (dr. Evelien Opdecam)
10:15
Koffiepauze
10:45
Robotic Accounting (prof. dr. Patricia Eveaert)
11:45
Broodjeslunch
13:00
Hot topics in accounting (prof. Jan Verhoeye)
14:00
Workshop 1 (naar keuze)
15:15
Koffiepauze
15:45
Workshop 2 (naar keuze)
17:00
Einde van de studiedag