DUGA: Een UGent quiz app

DUGA
DUGA - Durf Gamen

Wat is DUGA?

DUGA staat voor ‘Durf Gamen’. Het is een educatieve app in de vorm van een online quiz, ontwikkeld voor en door UGent. Bekijk onderstaand filmpje voor een korte kennismaking met DUGA.

Het doel van DUGA is niet dat studenten via deze app ‘studeren’. Wel vormt de app een leuke aanvulling bij het leerproces. Zo kunnen studenten op dode momenten zoals in wachtrijen, tijdens treinritten… quizjes maken over bepaalde te verwerken leerstof. Spelen onder een nickname maakt het quizzen nog laagdrempeliger. Bovendien leren studenten meteen uit hun fouten door de directe feedback die ze ontvangen.

Het quiz-format maakt vragen beantwoorden leuk en zorgt voor een competitie-element waardoor studenten uitgedaagd worden om hun prestaties te verbeteren. En er is meer. Zo kunnen studenten elkaar uitdagen, kan de lesgevers tijdens de les, on the spot, een uitdaging creëren en kunnen er gepersonaliseerde leadersboards gemaakt worden.

De app werd specifiek ontwikkeld voor smartphones, maar quizzen kan ook op de pc via een webbrowser. DUGA is gelinkt aan het CAS-systeem, de toegang verloopt dus via UGent-accounts. DUGA is ook gelinkt aan Minerva/Ufora. Dit betekent dat zowel in de app zelf, als in het back end-systeem waar lesgevers vragen ingeven, een koppeling wordt gemaakt met een bepaalde Minerva- of Ufora-cursus. 

Hoe gebruik je DUGA?

Gebruik DUGA als aanvulling op de leeromgeving en niet om studenten te laten studeren.

Je kan DUGA gebruiken als inoefentool buiten de les door bijvoorbeeld:

 • Na elke les nieuwe vragen open te stellen over de leerstof van die week.
 • Een ‘DUGA herhalingsweek’ te organiseren aan het einde van een semester door in een keer alle vragen open te stellen.
 • Een ‘zeven dagen challenge’ te organiseren waarbij studenten zeven dagen tijd hebben om een bepaalde vragenreeks te spelen.
 • ...

Je kan DUGA gebruiken als tool om studenten tijdens de les te activeren door:

 • Studenten een reeks van tien vragen te laten spelen tijdens de les. Hierna kan je de antwoorden stapsgewijs met de studenten overlopen.
 • Een challenge aan te maken en de studenten hiervoor uit te nodigen met een code. Op het einde een leaderbord tonen, zorgt voor extra uitdaging.
 • ...  
Als lesgever aan de slag met DUGA

Als lesgever geef je vragen in via het back end-systeem. Dit is een gebruiksvriendelijk platform op de pc, ontwikkeld voor en door UGent’ers. De vragen komen automatisch (meteen of op een later tijdstip naar keuze) in het spel terecht. 

Lesgevers uit verschillende faculteiten kunnen bij DUGA terecht door de grote variatie aan ingebouwde vraagtypes. Voorbeelden zijn:

 • meerkeuzevragen,
 • waar/onwaar-stellingen,
 • vragen over een figuur,
 • woorddelen aanduiden, 
 • woorden spellen,
 • items in de juiste volgorde plaatsen,
 • het juiste getal aangeven met een slider.

Het platform geeft je ook een overzicht van de learning analytics. Op deze manier krijg je als lesgever inzicht in de prestaties van je studentengroep. Zo kan je bijvoorbeeld achterhalen welke vragen studenten moeilijk vinden.

Als student aan de slag met DUGA

Elke student maakt een profiel aan en kiest een nickname. Vervolgens worden de opleidingsonderdelen uit zijn curriculum (die werken met DUGA) automatisch ingeladen in de app. Vanaf dan kan de student beginnen quizzen.

Bij het begin van elk spel kiest de student uit welke opleidingsonderdelen de vragen mogen komen; uit één opleidingsonderdeel of uit meerdere tegelijkertijd. Door vragen correct te beantwoorden, verzamelt de student punten en badges. Na een reeks van tien vragen krijgt de student ook onmiddellijk inhoudelijke feedback. Door te blijven spelen en dus te blijven scoren, verhoogt de student zijn positie op het leaderboard. 

Praktijkvoorbeeld

Getuigenis van prof. dr. Peter Van Elsuwege (Faculteit Recht en Criminologie):

"Ik heb DUGA voor het eerst toegepast in het kader van de cursus 'Inleiding tot het Europees en internationaal recht' in de 1ste bachelor Rechten. Het is een heel gebruiksvriendelijke en handige tool om studenten al spelenderwijs vertrouwd te maken met een aantal kernbegrippen en -principes van het recht.  Het laat ook toe om heel concrete voorbeelden en stellingen te integreren als aanvulling op wat tijdens de colleges werd besproken. Mijn ervaring is dat studenten vooral de gevarieerde vraagvormen en de directe feedback sterk appreciëren.  Ik vind het trouwens ook zelf boeiend en uitdagend om voor de verschillende hoofdstukken van de cursus een passende set van vragen op te stellen."

Onderwijstips UGent

Meer info over DUGA vind je ook op de onderwijstips van UGent, op onderstaande link.