paper x

Authors:

Eva Blondeel
Prof. dr. Patricia Everaert
Prof. dr. Evelien Opdecam

Datum:

Does Practice Make Perfect?

Oefening baart kunst? Het effect van extra online oefeningen op zelfeffectiviteit en faalangst

Blondeel, E., Everaert, P., and Opdecam, E. (2023). Does Practice Make Perfect? The Effect of Online Formative Assessments on Students’ Self-Efficacy and Test Anxiety. The British Accounting Review, https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101189.

Deze studie onderzoekt het potentieel van extra online oefeningen om studenten hun zelfeffectiviteit te verhogen en hun faalangst te verlagen. Studenten kunnen deze online oefeningen op vrijwillige basis maken. Na elke oefening krijgt de student automatisch correcties en feedback binnen. Het bijkomende leermateriaal is het hele semester beschikbaar voor studenten. Ze kunnen hiermee aan de slag waar en wanneer ze willen. De score die ze halen op deze oefeningen heeft geen invloed op hun score voor het vak. De studie is opgezet als een quasi-experiment in een gevorderd accounting vak. Alle studenten kregen het hele semester toegang tot de vrijwillige online oefeningen. Ook werd hun niveau van zelfeffectiviteit en faalangst gemeten doormiddel van een vragenlijst. Daarnaast werd er ook kwalitatieve data gecollecteerd via een focusgroep gesprek. Deze data werd gebruikt om te verifiëren of de perceptie van de student omtrent de extra online oefeningen in lijn ligt met de kwantitatieve data.

De resultaten tonen aan dat, gedurende het semester, studenten hun zelfeffectiviteit daalt en hun faalangst stijgt. Lesgevers dienen zich bewust te zijn van deze nefaste evolutie doorheen het semester. Echter, deze studie toont aan dat lesgevers hier iets kunnen aan doen. Studenten die gebruik maken van de vrijwillige online oefeningen ervaren een stijging in hun niveau van zelfeffectiviteit. Deze stijging in zelfeffectiviteit leidt vervolgens tot een daling van hun niveau van faalangst. Tijdens het focusgroep gesprek werden deze positieve effecten beaamd door de studenten.

Met deze studie is er bewijs dat het gebruik van vrijwillige online oefeningen accounting studenten kan helpen om hun zelfeffectiviteit te verhogen en hun faalangst te verlagen. We willen dan ook lesgevers stimuleren om vrijwillige online oefeningen aan te bieden aan hun studenten.

Meer weten hierover? Klik hier.