Design thinking one table

Authors:

Sharon Guaman
Patricia Everaert
Katherine Chiluiza
Martin Valcke

Datum:

Via Design Thinking team vaardigheden ontwikkelen

Fostering Teamwork through DesignThinking

Guaman Sharon, Everaert Patricia, Chiluiza Katherine, Valcke Martin, 2022, Fostering Teamwork through Design Thinking: Evidence from a multi-actor perspective, Education Sciences, issue TBA

In deze studie wordt een grootschalige introductie van design thinking beschreven, zoals uitgevoerd in ESPOL (Ecuador, Guayaquil).  Tijdens een volledig semester krijgen alle studenten uit de 1ste bachelor, allerlei technieken aangeleerd via de design thinking methodologie en werken ze in een vast, klein team op een reëel bedrijfsprobleem. In deze studie wordt de invloed op het ontwikkelen van team vaardigheden bestudeerd. Data werd verzameld van 640 studenten en 26 docenten. . De teams zijn multidisciplinair samengesteld en de teams werken aan hun oplossing tijdens de les, in de leszaal zelf, onder begeleiding van de docent. In dit quasi-exeriment werden data verzameld rond team work skills in het midden (t1) en op het einde van de cursus (t2). Telkens wordt een rubric ingevuld, waarbij (1) de student zichzelf beoordeelt, (2) de docent de student beoordeelt, (3) alle team leden de student beoordeelt. Deze 2 tijdstippen,alsook de 3 inzichten (multi-actor perspectief) gaven eenduidige resultaten. Een significante stijging werd vastgesteld in team vaardigheden doorheen het semester, door elk van de 3 actoren. Deze empirische studie biedt een antwoord op de leemte in de literatuur, over de effectiviteit van de design thinking methodologie.  Bovendien ligt de meerwaarde eveneens in het tonen dat ook in het universitaire landschap, een cursus met de design thinking methodologie een enorme meerwaarde heeft voor de studenten zelf (en de organisatie, die het probleem aanbracht).

Guaman Sharon, Everaert Patricia, Chiluiza Katherine, Valcke Martin, 2022, Fostering Teamwork through Design Thinking: Evidence from a multi-actor perspective, Education Sciences, https://doi.org/10.3390/educsci12040279