zoom

Authors:

Eva Blondeel
Prof. dr. Patricia Everaert
Prof. dr. Evelien Opdecam

Datum:

Succesvolle implementatie van cooperatief leren in een online leeromgeving

En toen was er COVID-19: Verdwijnen de voordelen van coöperatief leren in een online leeromgeving?

Blondeel, E.; Everaert, P.; Opdecam, E. (2021). And Then There Was COVID-19: Do the Benefits of Cooperative Learning Disappear When Switching to Online Education? Sustainability 13, 12168.

COVID-19 zette de onderwijswereld op zijn kop. Van de ene op de andere dag, was een overgang van on-campus naar online onderwijs noodzakelijk. De voordelen van coöperatief leren (werken in teams bij het oplossen van oefeningen en cases) tegenover klassikaal leren (geleide oefeningen) werden in het verleden al meermaals bewezen. Deze studie heeft bijgevolg onderzocht of de voordelen van coöperatief leren, wat betreft beoordeling van de lesgever, tevredenheid over het vak, en prestatie voor het vak, behouden blijven wanneer de overgang naar online onderwijs noodzakelijk was door de COVID-19 pandemie.

Een quasi-experiment werd uitgevoerd in een veeleisend accounting vak in de 1ste bachelor, waarbij de vergelijking gemaakt werd tussen een semester zonder COVID-19 en een semester die halfweg getroffen werd door COVID-19. In beide semesters kozen de studenten in welk leertraject ze de oefeningenlessen wilden volgen: een teamgestuurd of een klassikaal leertraject. De ervaringen van studenten met beide leerpaden werden verzameld via een vragenlijst. Hierdoor konden de verschillen tussen beide leerpaden onderzocht worden, in zowel on-campus als een online onderwijs.

De resultaten tonen aan dat de lesgever beter werd beoordeeld in het semester dat getroffen was door COVID-19, vergeleken met het semester zonder COVID-19. Dit resultaat wordt zelfs nog versterkt voor studenten die het teamgestuurd leertraject gevolgd hebben. Daarnaast blijkt ook dat de tevredenheid en de prestaties voor het vak op het einde van het semester niet beïnvloed werd door de overgang naar de online leeromgeving.

De resultaten van deze studie onderstrepen nogmaals de voordelen van coöperatief leren ten opzichte van klassikaal leren, ook al was er midden in het semester een switch naar de online variant voor beide leerpaden. Toch wensen we te benadrukken dat er hiermee niet gezegd wordt dat online onderwijs geprefereerd wordt boven on-campus onderwijs. We kunnen uit deze studie enkel concluderen dat, indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en een overgang naar online onderwijs nodig is, coöperatief leren dezelfde voordelen behoudt ten opzicht van klassikaal leren. We moedigen dan ook elke lesgever aan om een actieve leerstijl te implementeren in oefeningenlessen, zowel in on-campus lessen als bij lessen in een blended leeromgeving.

https://doi.org/10.3390/su132112168