digital module

Authors:

Patricia Everaert
Maryam Safari

Datum:

Via een website het schrijven van een paper ondersteunen voor studenten

Via een website het schrijven van een paper ondersteunen voor studenten

Everaert Patricia, Safari Maryam (2021). Digital self-contained module to assist a writing task on evaluating the financial, social, and environmental performance of a company: Teaching note. Journal of Accounting Education, 57, 100752.

Hoe kan je studenten helpen bij het schrijven van een rapport of thesis?  In deze paper beschrijven we een website oplossing, waarbij studenten stapsgewijs en op eigen tempo doorheen het proces geloodst worden.

De paper vertrekt vanuit een taak, waarbij studenten op basis van de jaarrekening en het duurzaamheidsrapport van een bedrijf, een kritische analyse moeten maken over een bedrijf.  Ze nemen de rol op van business analyst en komen op het einde van het rapport tot een gefundeerde conclusie met de aanbeveling om wel of niet in dit bedrijf te investeren.

Waar voorheen plenaire en individuele uitleg gegeven werd over “wat te schrijven” en “hoe te schrijven” beschrijft deze teaching note, hoe deze informatie werd omgezet in een website-module.  Kenmerkend daarbij is de gestructureerde aanpak (step-by-step), waarbij stapsgewijs het hele proces beschreven wordt.  De overload aan informatie wordt voor de student beperkt, omdat de website zo is opgebouwd dat de student zelf kan doorklikken op het element, waar hij/zij/het op dat moment op zoek naar is (unpacking feature). 

De website zelf bevat een korte video, pop-up verklaringen, linken naar andere databronnen of online oefenmateriaal (e.g. grammatica oefeningen, interessant voor anderstaligen), tips & hints om te exploreren en een overzicht van de evaluatiecriteria, die de docent zal gebruiken bij de evaluatie.

De data tonen aan dat studenten vooral de gestructureerde aanpak appreciëren, alsook de tips & hints doorheen het proces.  De methodologie van alles samen te brengen op één locatie biedt inderdaad als voordeel dat studenten de extra uitleg, op een relevant moment kunnen raadplegen, uitgebreid of kort, zonder dat de docent steeds wordt overladen met dezelfde basisvragen.  Ook werkt elke student op eigen tempo.  De moeilijkheden bij het analyseren van de data, het selecteren van relevante elementen, het opbouwen van een logische argumentatie en bij het helder neerschrijven worden door de studenten op verschillende momenten doorheen het semester ervaren.  Het goed doordacht aanbieden van alle informatie, die normaal mondeling werd meegegeven op verschillende momenten, gaf duidelijkheid en rust aan de studenten en docenten.

Everaert Patricia, Safari Maryam (2021). Digital self-contained module to assist a writing task on evaluating the financial, social, and environmental performance of a company: Teaching note.  Journal of Accounting Education, 57, 100752.

https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2021.100752