cover handboek management accounting

Management Accounting Handboek (11de editie)

ISBN 978-94-000-0921-9
Paperback - 469 blz.

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen. Hierdoor ligt de hoofdfocus van het boek op management accounting, nl. verschaffing van informatie over kosten en winst aan managers.

Voor docenten kan bij de uitgeverij een bordboek worden aangevraagd, alsook een oplossingenboek.

Raadpleeg de inhoudsopgave.