gender equality

Ondernemerschapsintenties bij student economie: de rol van masculiniteit en feminiteit

Vercruysse, D., & Birkner, S. (2021). Entrepreneurial intentions of business students : a matter of masculinity and femininity. EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT, 7(3), 72–84. https://doi.org/10.11648/j.ebm.20210703.13

Bij universiteiten en hogescholen zijn er verschillende opleidingsonderdelen die de focus leggen op het stimuleren van ondernemersintenties en ondernemerschap, maar hoe scoren studenten op deze variabelen?

Deze paper toont aan dat bepaalde studenten meer ondernemersintenties hebben dan anderen. Er wordt gekeken naar verschillen in geslacht, maar ook naar verschillen in masculiniteit en femininiteit, en of deze variabelen een invloed hebben op ondernemersintenties. In het verleden waren er gemengde resultaten over de relatie tussen geslacht en ondernemersintenties. Onze studie toont dat ondernemersintenties vooral gelinkt is met masculiniteit, eerder dan met het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke studenten.   We roepen dan ook op om in toekomstig onderzoek vooral de focus te leggen op de mate van masculiniteit en feminiteit, eerder dan geslacht.

Download de paper hier.