Online testen

Het maken van extra online oefeningen stimuleren door twee tussentijdse tests

Blondeel, E., Everaert, P., and Opdecam, E. (2021). Stimulating higher education students to use online formative assessments: the case of two mid-term take-home tests. Assessment & Evaluation in Higher Education, https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1908516

Dit onderzoek gaat na of twee verplichte tussentijdse tests ervoor zorgen dat studenten vaker extra online oefeningen maken. Studenten kunnen deze online oefeningen op vrijwillige basis maken. Na elke oefening krijgt de student automatisch correcties en feedback binnen. Het bijkomende  leermateriaal is het hele semester beschikbaar voor studenten. Ze kunnen hiermee aan de slag waar en wanneer ze willen. De score die ze halen op deze oefeningen heeft geen invloed op hun score voor het vak. De studie is opgezet als een quasi-experiment in een inleidend accounting vak. Alle studenten kregen het hele semester toegang tot de vrijwillige online oefeningen. Twee tussentijdse tests werden geïmplementeerd in de experimentele groep. De studenten in de controlegroep kregen geen tussentijdse tests.

De resultaten tonen aan dat meer studenten de additionele oefeningen maken wanneer er tussentijdse tests zijn. Daarnaast gebruiken ze de oefeningen ook intensiever en werken ze een groter aantal af. Het aantal studenten die oefeningen maken in het begin van het semester is ook hoger wanneer er tussentijdse tests beschikbaar zijn. Studenten die de extra oefeningen maakten, hadden ook een betere score op het eindexamen.

In een online en/of blended tijdperk is het zeer belangrijk om studenten structuur aan te bieden. De resultaten van deze studie bevestigen dit. Daarnaast worden ook suggesties aangereikt over hoe lesgevers op een succesvolle manier tussentijdse tests kunnen implementeren.

Download de paper hier.