AY CORONA

Authors:

Evelien Opdecam
Patricia Everaert

Datum:

Accounting onderwijs tijdens COVID-19

Accounting onderwijs tijdens COVID-19: Wat leren we uit de UGent ervaringen?

Opdecam E. & Everaert P. in Sangster, A., Stoner, G., and Flood, B. (2020). Insight into accounting education in a COVID-19 world. Accounting Education, 29(5), 431-562

Op vrijdag 13 maart 2020 kwam COVID-19 ons academisch leven binnen. Van de ene dag op de andere, moesten we noodgedwongen omschakelen van traditioneel on-campus onderwijs naar online onderwijs. In deze samenvatting bespreken we de acht lessen die wij in België geleerd hebben, gebaseerd op onze expertise van online onderwijs, in de 1ste bachelor voor het vak Accounting B aan de Universiteit Gent.

(1): ‘Structuur is uitermate belangrijk’. Aangezien het wekelijks on-campus lessenrooster niet meer bestond, konden veel studenten door het bos de bomen niet meer zien. Wat moet ik nu wanneer gaan doen?  De eerst tip is dus om de communicatie te stroomlijnen en de leerstof eveneens, stapsgewijs, week per week beschikbaar te maken.  Dit zorgt voor structuur, net als in een “gewoon” academiejaar.

(2): ‘Studenten verkiezen synchroon online lesgeven’. Studenten vinden het aangenaam om de lesgever te zien lesgeven, net zoals hij/zij dit deed in een on-campus les. Studenten vonden het fijn dat de docent de les doceert in het voorziene tijdsblok, zodat de studenten van thuis uit de les kunnen meevolgen in een real time toepassing. De online live lessen zijn, net zoals een on-campus les, didactisch opgebouwd, waarbij de lesgever vragen stelt aan de studenten (ook al zijn ze niet aanwezig in het auditorium) en de tijd laat om hen aan het denken te zetten.

(3): ‘Communicatie moet COVID-19 proof zijn’. We suggereren om de communicatie te combineren en maar één keer per week te communiceren. Daarnaast is het ook belangrijk om goed uit te leggen waarom bepaalde beslissingen gemaakt werden.

(4): ‘Accounting lesgevers hebben een bord nodig’. Het bord is nog altijd één van de belangrijkste elementen in een leszaal. Daarom is het belangrijk dat de lesgever een tool hanteert die het mogelijk maakt om schema’s en grafieken te tekenen in een online omgeving. Niet in elke leszaal stond de camera goed gepositioneerd om het bord kwaliteitsvol door te sturen naar het thuisfront. Werken met een iPad en de app Goodnotes vormde hier een beter alternatief.

(5): ‘Virtuele creativiteit’. Online lessen zijn zeer tijd efficiënt, aangezien lesgevers minder tijd spenderen aan pauzes of leuke lesmomenten. Nochtans zouden we lesgevers willen adviseren om de online lessen even aangenaam te maken als on-campus lessen.

(6): ‘Vraag een buddy om je te helpen tijdens de synchrone online les’. Wanneer je een online les geeft, ben je per definitie “ver” van locatie, waar de student de les volgt. Daardoor is het voor de lesgever niet eenvoudig om te merken wanneer er zich thuis bij de studenten technische problemen voordoen. Dit is waarom we aanraden dat elke lesgever een buddy aanstelt die de les live mee volgt en kan signaleren als er een probleem is.

(7): ‘Plan je online les’. Als je een sterke online les wilt creëren is het belangrijk dat je een sterk begin, midden en slot van je les hebt. Het is ook belangrijk om te variëren in verschillende onderwijsvormen. Plan interactiemomenten in en besteed ook voldoende aandacht aan het einde van de les.

(8): ‘Vergeet jezelf niet’. Alle lesgevers hebben dit beroep gekozen om te interageren en samen te werken met studenten. Daarom raden we lesgevers aan om ook online interactiemomenten met studenten in te plannen, zodat je met hen geconnecteerd blijft.

Download de paper hier.