Handboek vennootschapsboekhouden

Handboek Boekhouden - Vennootschapsboekhouden

ISBN 9789400006287
Paperback - 936 blz

Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld – indien van toepassing – volgens de adviezen van de CBN. Vervolgens wordt aan de hand van tal van praktische voorbeelden uitgelegd hoe dit verwerkt wordt in de boekhouding. Wanneer er een afwijkende behandeling voorzien is voor verenigingen en stichtingen, wordt dit duidelijk en overzichtelijk weergegeven in het boek. Op basis van deze uitgave is de lezer er perfect toe in staat op een correcte manier een jaarrekening conform het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen.

De vijfde editie zal verkrijgbaar zijn in september 2021 en omvat alle wijzigingen naar aanleiding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 

Bestel online